Dołącz do akcji... "Daj złociaka na Zwierzaka"

i Przekaż 1% podatku na rzecz Schroniska !

Numer KRS: 0000062210

czytaj dalej . . .

Informacje/Przetargi:

Zamówienie na usługi weterynaryjne na 2018 rok

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Oferta Konkursowa - Weterynarz
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków - Weterynarz

Zawiadomienie o Wyborze Oferty:

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Schronisko Azyl - "Wybór Oferty"

Ogłoszenie na roboty Budowlane "Remont Hali w Budynku nr. 2" na rok 2017:

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Schronisko Azyl - "Remont Hali w Budynku nr. 2" - PRZEDMIAR
2. Schronisko Azyl - "Remont Hali w Budynku nr. 2" - OGŁOSZENIE
3. Schronisko Azyl - "Remont Hali w Budynku nr. 2" - FORMULARZ

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI WETERYNARYJNE na 2017 R.

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Oferta Konkursowa - Weterynarz
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków - Weterynarz

Wyniki przetargu na Remont ciągów pieszych i pieszo - jezdnych.

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Schronisko Azyl - Wyniki Przetargu

Remont istniejących ciągów pieszo-jezdnych na terenie wewnętrznym działki:

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Schronisko AZYL - rysunek ZT
2. Schronisko Azyl - Przedmiar
3. Schronisko Azyl - Opis techniczny
4. Schronisko Azyl - SIWZ - Remont istniejących ciągów pieszo-jezdnych na terenie wewnętrznym działki
5. Schronisko Azyl - Załącznik nr. 1 - Formularz oferty
6. Schronisko Azyl - Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie art.22 ust 1.doc
7. Schronisko Azyl - Załącznik nr 3 oświadczenie - grupy kapitałowe
8. Schronisko Azyl - Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w związku z treścią z art. 24 ust. 1 Pzp o niewykluczeniu.
9. Schronisko Azyl - Załącznik nr 5 do SIWZ- wykaz osób
10. Schronisko Azyl - Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie
11. Schronisko Azyl - Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
12. Schronisko Azyl - Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy

Zamówienie na usługi weterynaryjne na rok 2016:

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Schronisko Azyl - Oferta Konkursowa Weterynarz
2. Schronisko Azyl - Oświadczenie o spełnieniu warunków Weterynarz

Ogłoszenie na roboty Budowlane „Wymiana posadzki z płytek ceramicznych oraz licowanie ścian płytkami ceramicznymi budynku nr 2 Schroniska”:

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Schronisko Azyl - Wymiana posadzki z płytek ceramicznych - PRZEDMIAR
2. Schronisko Azyl - Wymiana posadzki z płytek ceramicznych - OGŁOSZENIE
3. Schronisko Azyl - Wymiana posadzki z płytek ceramicznych - FORMULARZ

Ogłoszenie na roboty Budowlane zadaszenia wybiegów w Budynku nr. 2 na rok 2015:

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Schronisko Azyl - zadaszenia wybiegów - PRZEDMIAR
2. Schronisko Azyl - zadaszenia wybiegów - OGŁOSZENIE
3. Schronisko Azyl - zadaszenia wybiegów - OFERTA

Zamówienie na usługi weterynaryjne na rok 2015:

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Schronisko Azyl - Oferta Konkursowa Weterynarz
2. Schronisko Azyl - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zamówienie na roboty Budowlane:

"Roboty Budowlane - Zadaszenie istniejących boksów dla psów w budynku nr.1 i 3 ”

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Schronisko Azyl - płytki - PRZEDMIAR.KST
2. Schronisko Azyl - płytki - OGŁOSZENIE
3. Schronisko Azyl - płytki - FORMULARZ

Zamówienie na roboty Budowlane:

"Wymiana posadzki z płytek ceramicznych budynków nr 1 i 3 schroniska dla bezdomnych zwierząt ul. Brzegowa 151 w Dzierżoniowie zgodnie z przedmiarem ”

Poniżej dokumenty do pobrania:

1. Schronisko Azyl - płytki - PRZEDMIAR.KST
2. Schronisko Azyl - płytki - OGŁOSZENIE
3. Schronisko Azyl - płytki - FORMULARZ

facebook